Cursus: Vaardigheden, Section: VAARDIGHEDEN | Start

Alle onderwerpenAlle onderwerpen

VAARDIGHEDEN

 • VAARDIGHEDEN

  • In de immer veranderende huisartsgeneeskunde, zal je later als huisarts regelmatig nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Gedurende de opleiding wordt daarom al van je verwacht, dat je ontwikkelt tot een huisarts die scherp blijft en weet hoe hij/zij levenslang nieuwe vaardigheden kan aanleren. Dit onder het motto: “een leven lang leren”. De Huisartsopleiding Utrecht streeft ernaar een veilige leeromgeving te creëren waarin jij als aios, binnen een duidelijk omlijnd kader, zelfstandig aan de slag kan gaan om de verschillende vaardigheden onder de knie te krijgen.

   Klik op de andere bovenstaande tabbladen voor alle verdere informatie over de vaardigheden in de opleiding

   Een uitgebreide indruk van de mogelijke vaardigheden binnen de huisartsenpraktijk vind je terug in dit document van Huisartsopleiding Nederland. De vaardighden staan per icpc code gerangschikt en er wordt aangegeven of het een basis of een facultatieve vaardigheid betreft

   Oefenen

   Van bijna al deze vaardigheden is een ‘toelichting op KVB’ gemaakt. Deze instructie documenten helpen bij het gestructureerd aanleren van een vaardigheid en zijn voorzien van literatuur. De ‘toelichtingen op KVB’s’ worden landelijk up-to-date gehouden en zijn beschikbaar op de site van Huisartsopleiding Nederland en via het e-portfolio.

   Het beheersen van alle vaardigheden is geen verplichting. Iedere huisarts en iedere praktijk is anders en je hoeft na je huisartsenbul niet alle vaardigheden uit de lijst kunnen uitvoeren. Je kunt echter in onderstaande tool wel vrijblijvend een lijstje bijhouden van vaardigheden die je reeds geoefend hebt (als je de toelichting op KVB gelezen hebt, wordt deze vaardigheid ‘afgevinkt’) en welke vaardigheden je nog te leren hebt.

   Beoordeling

   De meeste vaardigheden worden in de praktijk aangeleerd en geoefend. De opleider beoordeelt dit. Discriminerende (beoordelings-)toetsen vanuit de opleiding worden alleen afgenomen voor spoedeisende vaardigheden binnen de landelijke Startclass®: zie https://www.huisartsopleiding.nl/aios/landelijk-onderwijs/spoedzorg

   De opleiding stimuleert de aios om zijn/haar eigen lacunes inzichtelijk te maken middels educatieve toetsing en door het bespreken van het vaardigheden overzicht tijdens evaluatiemomenten. Dit komt o.a. aan bod in de Combel tijdens de 3e, 6e en 9e-maands gesprekken, idealiter met behulp van meerdere ingevulde KVB’s in het portfolio.
   >> Vaardigheden opnemen in het Portfolio

   JAAR 1

   Vaardigheden introductie periode
    oefenen met

   • onderzoek ogen
   • onderzoek KNO (keel, neus en oren)
   • toets hart, longen en abdomen
   • toets reanimeren

    

   Startclass I

   Landelijke spoedcursus waarin de aios naast de ABCDE-benadering ook de volgende vaardigheden leren:

   • AED volwassenen en reanimatie van kinderen
   • luchtwegmanagement
   • O2 toedienen
   • vernevelen
   • infuus aanbrengen
   • ontlasten pneumothorax
   • hechten
   • neustampon aanbrengen
   • corpus alienum uit oog boren
   • urinecatheters inbrengen

    

   Vaardigheden on demand (met proefpersonen)

   JAAR 1 OPTIONEEL

   • VT
   • Mammae
   • RT en mannelijk genitaal

    

   Vaardigheden in 1e jaars onderwijsprogramma’s

   • Rug en schouder: injectie schouder
   • Huidtumoren (externe docent): hechten en biopt nemen op varkenszwoerd

    

   Vaardigheden bewegingsapparaat

   Educatieve toetsen:
   (voor docenten)

   • elleboogonderzoek
   • rugonderzoek
   • heuponderzoek
   • knieonderzoek
   • enkelonderzoek
   • schouderonderzoek

   JAAR 2

   Startclass II

   Landelijke spoedcursus ter voorbereiding op de externe stage in het ziekenhuis, waarin de aios naast de ABCDE-benadering ook de volgende vaardigheden leren:

   • ECG beoordeling
   • Röntgen beoordeling
   • Wondbehandeling
   • Hechttechnieken
   • Incideren abces
   • Excideren huidtumortje
   • Lokaal en geleidingsanesthesie
   • Lichamelijk onderzoek gewrichten, fracturen, extremiteiten
   • Reanimatie in ziekenhuissetting

    

   Tweedejaarsmodule CZ: vaardigheden bewegingsapparaat met sportarts Jaap Bax

   JAAR 3

   Oefenen en verdieping

   • injectietechnieken in hand, pols en knie
   • aanmeten en plaatsen pessarium
   • plaatsen IUD (Mirena en koperspiraal)
   • katheterisatie man/vrouw
   • Onderzoek fluor
   • Onderzoek urinesediment
   • Onderzoek microscoop van KOH preparaat

   Reanimatiecursus inclusief AED en reanimatie van kinderen (extern bureau)

   Extra oefenmogelijkheden in het vaardighedenlokaal

   Alle vaardigheden worden in principe aangeleerd op de praktijk. Rond de 9e maandsevaluatie informeren de groepsbegeleiders of dit naar wens verloopt. Indien er hiaten bestaan of de vaardigheid kan onvoldoende geoefend worden op de praktijk zoals het vaginaal onderzoek, het borstonderzoek en/of het onderzoek van het mannelijk genitaal, dan kan de aios zich aanmelden voor het oefenen in het vaardighedenlokaal. Dit oefenen met proefpersonen wordt ook wel ‘vaardigheden on demand’ genoemd. Gedurende het jaar worden er 4 dagen beschikbaar gesteld tijdens een terugkomdag.

   Vaardigheden on demand wordt voor de maartgroepen in januari/februari georganiseerd, en voor de september groepen in juli/augustus. Let wel: door deelname aan vaardigheden on demand, mis je een onderdeel van je eigen reguliere terugkomdag. Werkwijze aanmelden:

   • De aios ontvangt halverwege het eerste jaar een e-mail over de vaardigheden on demand van de assistente vaardigheden.
   • De aios heeft uiterlijk 2 weken de kans zich aan te melden.
   • De assistente vaardigheden maakt een optimale planning voor de vaardigheden on demand.
   • De aios ontvangt een rooster, met daarin vermeld op welk tijdstip de aios aanwezig moet zijn op het skillslab.

   Opmerkingen:

   1. Kom op tijd.
   2. Bekijk vooraf respectievelijk de documenten on de kop on demand op de vaardighedenpagina.
   3. Er zal naast de proefpersoon, tevens een huisartsdocent aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.
   4. De indeling van deze vaardigheden is niet gebonden aan je eigen eerstejaarsgroep. Als je eventueel onderling wilt wisselen dan kan dat, maar dit is je eigen verantwoordelijkheid.

   Literatuur

   • De Jongh TOH, Buis J, Daelmans HEM, et al, redactie. Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010. ISBN 9789031352265
   • Van der Meer J, Van der Meer JWM. Anamnese en lichamelijk onderzoek. 6e druk. Amsterdam: Reed Business, 2012. ISBN 9789035234574
   • Goudswaard AN, In ’t Veld CJ, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. 2e druk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2009. ISBN 9789085620372
   • In ’t Veld CJ, Goudswaard AN, Dijkstra RF, et al. Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2012. ISBN 9789085621171
   • T.O.H. de Jongh, J. Buis, H.E.M. Daelmans, M.J. Dekker, J.D. de Loor. Praktische vaardigheden, voor aanvullende diagnostiek en therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012. ISBN 9789031388974
   • De Wolf AN, Mens JMA. Onderzoek van het bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001. ISBN 9789031332977
   • Keeman JN, Vrouenraets BC. Kleine chirurgische ingrepen. 10e herziene druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009. ISBN 9789035230736
   • Reeks ‘Vaardigheden in de geneeskunde’. Maastricht: Mediview. Skillslab Onderwijs Instituut Geneeskunde Universiteit Maastricht

   Websites

   Medisch onderwijs  laatst gezien 4/2022
   Site die gratis beschikbaar is voor iedereen, na aanmaken van een inlogaccount. De site biedt een online medische leer-omgeving. Hierop is ook informatie te vinden over het uitvoeren van vaardigheden, inclusief instructiefilmpjes.
   NHG instructiefilms  laatst gezien 4/2022
   NHG-instructiefilmpjes verrichtingen. Gratis voor NHG-leden.
   Praktische vaardigheden  laatst gezien 1/6/2019
   Behorend bij het boek Praktische Vaardigheden. Op deze website staat de integrale inhoud van het boek Praktische vaardigheden en meer dan 70 video's waarin de uitvoering van diagnostische en therapeutische handelingen wordt getoond. Door de aanschaf van Praktische vaardigheden heeft u gratis en onbeperkt toegang tot deze website.