Cursus: Curriculum 2022 | Start

 • Algemene

  • CURRICULUM     volgens het landelijk opleidingsplan

    

   Hier vind je de nieuwste versie van het aioscurriculum van Huisartsopleiding Utrecht. Het curriculum beschrijft de laatste stand van zaken van het lokaal ontwikkelde onderwijs dat we als huisartsopleiding geven. Het is gebaseerd op de Missie, visie en kernwaarden van de huisartsopleiding en is ingedeeld volgens de tien thema’s uit het Landelijk Opleidingsplan (LOP). In het LOP zijn tien thema’s uitgewerkt die representatief zijn voor het beroep huisarts. Daarnaast zijn vijf lijnen zichtbaar in het curriculum: de vier competentielijnen Communicatie, EBM, Professionaliteit en SMO (Samenwerken, Maatschappelijk Handelen en Organiseren) en de lijn ‘Diversiteit’.

    

   download Curriculum 2022 

    

   In 2021-2022 is het curriculum gereviseerd op basis van de feedback op het curriculum en de belangrijkste revisiewensen van de stakeholders (aios, opleiders en docenten). Op basis van die input is er meer ruimte gekomen voor managementonderwijs, krijgt de rol van leefstijl in gezondheid meer aandacht en is er ook meer plaats voor interprofessioneel leren. Het accent binnen het curriculum ligt nog steeds op leren in de praktijk: naast het onderwijs op het instituut bieden we dan ook een praktijkcurriculum aan. Dat bestaat (onder andere) uit praktijkonderwijsprogramma’s (voor zowel het eerste, tweede als derde opleidingsjaar), die door aios kunnen worden gebruikt om zélf (samen met de opleider) in de praktijk aandacht te besteden aan een specifiek onderwerp, en verdieping te geven aan een leergesprek.